Communiceren met engelen kan iedereen, Inderdaad. Iedereen kan communiceren met engelen! Engelen willen heel duidelijk met ons communiceren, ze geven ons informatie, steun, een klopje op onze schouder, begeleiden ons….als wij dit zelf willen en open staan voor hun leiding. Het is een misvatting te veronderstellen dat het ontvangen van engelenboodschappen voorbestemd is voor een uitverkoren groepje mensen. Het ligt helemaal aan ons, of we openstaan of het communiceren met engelen toelaten. Als je je hart openstelt voor engelen, en met een open mind en hart luistert naar wat ze jou willen vertellen, dan zal je net die informatie ontvangen die jij nodig hebt voor jouw allerhoogste welzijn én het welzijn van diegene die betrokken zijn in jouw leven. Engelen dringen zich nooit op, het is dus wel belangrijk zelf de verbinding met maken met het engelenrijk. Met andere woorden: engelen zijn heel geduldig en liefdevol en wachten op een teken van jou. Engelen vertellen je niet wat jij moet doen, ze leiden jou naar het allerbeste, en dat kan wel eens heel anders zijn dan jouw persoonlijke verwachtingen. Wijzelf hebben een vrije wil om al dan niet de informatie of leiding te volgen, want Engelen zien in de keuzes die wij maken als ‘ leerervaringen ‘ , tot we op een bepaald moment klaar zijn om oprecht te vertrouwen op hun leiding, bescherming vanuit onvoorwaardelijke liefde.

Omdat we in onze opvoeding vaak zo ver afgedwaald zijn van wie we zijn, wat ons levensdoel is, onze blauwdruk en hoe we de hemel op aarde kunnen creëren, is het in het begin niet evident onbevooroordeeld met engelen te communiceren. Ons hoofd is volgestouwd met overtuigingen, gedachten, aannames zodat er geen ruimte is om helder te horen wat de engelen ons vertellen. Vrij snel komen de gedachten naar boven dat de informatie of boodschappen uit ons eigen brein komt en doen het af als verzinsels. Met andere woorden, communiceren met engelen vraagt enige inspanning langs onze kant om die gedachten en overtuigingen te filteren. Blokkades op te ruimen die ons ervan weerhouden helder te horen, zuiver waar te nemen. Engelenboodschappen zijn altijd puur en zuiver, nooit gericht op het kwaad berokkenen van anderen, oordelen nooit over onze keuzes, hun boodschappen zijn krachtig, helder, duidelijk én liefdevol.

De gedachte dat het communiceren met engelen iets is voor mensen die naiëf in het leven staan, vluchten uit het dagelijks leven, zweverig zijn is eveneens een misvatting en een vooroordeel. Het communiceren met engelen, het samen-werken met engelen is een krachtige manier om zelf te evalueren of je in overeenstemming leeft met het allerhoogste, of je je kan verbinden met je zielsdoel, of je werkelijk kan kiezen voor een hemel op aarde of het liever veilig houdt én ongelukkig.

In die zin is engelenwerk ook wel eens confronterend. Soms hebben we een visie op ons leven, willen we heel hard onze verlangens realiseren, we leven in en naar dé tijd en willen zoveel mogelijk in een zo kort mogelijke tijd…en toch lukt het niet om dit te realiseren. De conclusie wordt in dit geval snel gemaakt : engelen helpen me niet, engelen bestaan niet, ik krijg niet wat ik vraag, dus engelen houden niet van mij. Neem even de tijd om terug te keren naar een situatie, een gebeurtenis….waarin je iets heel graag wou of naar iets verlangde en hetgeen op je weg kwam of wat er toen gebeurde nog véél beter was. En toch was je eerste reactie: ik wil dit en ik wil het dan en zo moet het gebeuren; ook al bemoeien engelen zich niet met je keuzes en hetgeen je wil, ze weten wél wat dient voor je allerhoogste welzijn en dat van anderen, ze zien het groter plaatje ( wat wij niet kunnen) en op heel veel manieren zenden ze tekentjes naar je toe, geven ze je signalen, laten je zien, laten je voelen….alleen…we zien die tekentjes, signalen niet onmiddellijk. We gaan dus vaak door op dezelfde weg, op dezelfde manier…tot we beslissen dat het duidelijk de bedoeling is een andere weg te nemen, een andere manier te volgen. Geloof me, op dàt moment juichen de engelen. Engelen zien ons graag gelukkig op deze prachtige Moeder Aarde, ze laten ons nooit vallen, hun leiding, hun steun, hun liefdevolle aanwezigheid is tijdloos, grensloos, en alom-tegenwoordig. Ze zijn niet gebonden aan tijd, aan ruimte, ze zijn overal tegelijkertijd, zowel bij jou als bij mij. Bij iedereen die erom vraagt.
Als je diep vanbinnen weet en voelt dat je je geblokkeerd voelt om hulp te vragen, kunnen de engelen op jouw vraag de blokkades wegnemen. Je kan op elk moment het lijntje maken met het engelenrijk, op welk vlak je ook hulp, advies, steun, leiding, healing nodig hebt, de engelen staan te allen tijde klaar voor iedereen, ze wachten op jou!

Engelenmedium, Box 45

Warme groet
Mieke ,
www.miekecoigne.com