Al eens bij stilgestaan hoeveel beslissingen je zoal dagelijks neemt?

Waarop je je baseert bij het nemen van beslissingen?
Het dagelijks nemen van beslissingen is een van de belangrijkste dagelijkse bezigheden, en doordat de hectiek van het dagelijks leven er niet minder op wordt, worden we soms overrompeld door het nemen van kleine en grote beslissingen. Het ‘ proces ‘ van het nemen van beslissing kan enerzijds lastig zijn en anderzijds gemakkelijk, afhankelijk van het onderwerp en afhankelijk van je perceptie. Veel beslissingen worden op basis van het rationeel denken genomen, op een ‘ logische ‘ manier, stap voor stap, weloverwogen, en meestal gebaseerd op vorige ervaringen, om tot een rationele conclusie te komen. Dat is ons rationeel denken.
We wijzen ook vaak bij onze cliënten naar het leren keuzes maken vanuit hun intuïtief denken en daar ontstaat soms wel eens verwarring: wat zegt mijn ratio en wat zegt mijn intuïtie, hoe weet ik nu of mijn beslissing gebaseerd is op mijn ratio en mijn intuïtie?

kaart Intuïtief denken Intuïtief denken heeft vooral te maken met luisteren naar de stilte, amper hoorbare ‘ stem’ van onze wijsheid, die vanuit de diepte van ons bewustzijn tot ons spreekt. Die wijsheid is er onmiddellijk en is niet gebaseerd op rationele, logische verklaringen! Onze intuïtie spreekt ons toe en wil ons leiden, maar meestal horen we die stem niet omdat het niet gemakkelijk is het echt van binnen stil te maken.
Pijnlijke herinneringen en de daaraan verbonden gedachten, aangeleerde en overgenomen opvattingen tijdens ons socialisatieproces-opvoeding- maken het vermogen om naar ons innerlijke te luisteren heel moeilijk. Heeft onze intuïtie het altijd bij het rechte eind? Dat is nu de vraag, de twijfel die velen herkennen.

Ik kan hierop heel eerlijk antwoorden: neen, intuïtie heeft het niet altijd bij het rechte eind.
Enige verheldering wil ik hieraan toevoegen uiteraard….als je intuïtief denken, of aanvoelen sterk gekleurd of beïnvloed is door vb ‘negatieve ‘ ervaringen, als waarheid overgenomen en verinnerlijkte misvattingen, dan heeft intuïtie het inderdaad in dit geval niet bij het rechte eind. Naarmate je bij jezelf leert te filteren en te onderscheiden én je je innerlijk kan verbinden in stilte en wijsheid, ontstaat ruimte voor de stem van je intuïtie.
Naarmate dat je oefent in het onderscheiden van je denken en je intuïtie, zal je meer en meer vertrouwen ontwikkelen en zal je minder en minder twijfelen of je beslissingen neemt vanuit je ratio en/ je intuïtie. Beiden zijn nodig en zijn heel complementair en gelijkwaardig aan elkaar.

Op de diepste niveaus van je zielsbewustzijn zijn alle gedachten langzaam , rustig , vredig en dit is hét geheim om ontspannen te blijven in praktische omstandigheden in het dagdagelijks leven waardoor je geest meer en meer in het zielsbewustzijn verblijft.

Warme groet
Engelenmedium Mieke Box 45
www.miekecoigne.com