De Engel van keuze vertelt ons dat we de macht hebben om te kiezen en te beslissen op welke manier we ons leven willen leiden en op welke manier we onze hogere doelen en verlangens ruimte geven.
De mogelijkheid om te kiezen onderscheidt vrije mensen van hen die om ongeacht welke reden gedwongen zijn zich te conformeren.
Vrijheid van keuze onderscheidt on van het dierenrijk. Wij kunnen de weg kiezen dat ons het beste uitkomt maar ook wat ons belemmert.

Wanneer we ons als individu en onafhankelijk opstellen tegenover wat de omgeving ervan vindt, kunnen we vrij kiezen vanuit onze goddelijke verbinding.
Maken we ons afhankelijk van de massa en de goedkeuring van de massa, dan pas leiden we een onvrij leven. Maken we de keuzes die vaak niet resoneren met onze goddelijke essentie.
Kiezen is dus een voorrecht van en voor vrije mensen die de beslissing maken/ gemaakt hebben het allerhoogste en allerbeste uit hun leven te halen.
Door bewust te onderzoeken uit de zovele mogelijkheden kunnen we onze menselijk spirituele kant volledig ontplooien.

Denk even na over jou vermogen tot het maken van gezonde keuzes te maken.
Kies je bewust jouw levensweg zonder je te laten afleiden van jouw goddelijke bestemming op aarde? OF:
Sluit je je af voor hetgeen het leven jou laat zien, op je weg brengt en geef je anderen de schuld van je levensomstandigheden?
Vertrouw jij op je vermogen om mensen en situaties te onderscheiden die jou de allerhoogste vreugde en goed brengen?

Je kan alle ervaringen zien als lessen die je naar de weg van je allerhoogste goddelijke manifestatie optillen.
Elke gebeurtenis zorgt ervoor dat jouw vermogen om voor jezelf te kiezen groter en sterker wordt om gaandeweg de wetten van de waarheid te ontdekken en ernaar te leven.
Vraag de Engel van keuze je te helpen bij het maken van de juiste keuzes in je leven. Open je geest voor de dingen en de mensen die je leven verrijken en vraag de hulp om te groeien. De Engel van keuze helpt je met het maken van keuzes die je spiritualiteit en je allerhoogste welzijn dient, zodat jij een betekenis- en waardevol leven mag leiden.
Warme groet
Engelenmedium Mieke Box 45  Klik hier!!
www.miekecoigne.com