Lichtwerkers, Het woord ‘ Lichtwerk’ en ‘ Lichtwerkers ‘ circuleert in spirituele kringen als een magisch woord…Je bent een Lichtwerker. Soms vernemen cliënten dat ze ‘ Lichtwerkers ‘ zijn en stellen de vraag wat dat precies betekent.

Lichtwerkers vormen een soort van lichtbakens voor hen die de weg van bewustwording aan het zoeken zijn en zijn vaker verder-gevorderde zielen die als een ‘ vuurtoren ‘ fungeren in de stormen van mensen en een licht laat schijnen op het pad. Eigenlijk grijpt een lichtwerker niet in , in het leven van anderen, er enkel te zijn en het licht te laten schijnen is het doel van een lichtwerker.
Krachtige lichtwerkers leven vanuit hun waarachtige Zijn, vanuit hun wezenlijke kern, zonder te oordelen of zich druk te maken, de belangrijkste taak is het licht te laten schijnen voor anderen.
Heel veel zielen hebben zich bij deze incarnatie besloten hun steentje bij te dragen als lichtwerker in de Nieuwe Tijd, en dit volgens eigen mogelijkheden en eigen manier.

Lichtwerk vindt plaats op heel veel niveaus, heel veel lichtwerkers blijven in de anonimiteit en anderen laten zich zien. Het is niet belangrijk, alles is nodig en waardevol.
Voel van binnenuit wat jij op dit gebied kan betekenen en zeg vanuit je hart JA. Alles zal zich dan als vanzelf voor je openbaren op je levenspad. Eigenlijk is het heel eenvoudig.
Binnen je eigen mogelijkheden dienstbaar zijn en het lichtzaadjes planten bij anderen, over de mensen, dieren, planten en de wereld. Op hun eigen tijd zullen die lichtzaadjes ontkiemen waardoor anderen ook de weg naar hun Werkelijke Zelf zullen vinden.

Het is dus helemaal niets spectaculair, je hoeft evenmin iemand te overtuigen, enkel het lichtend voorbeeld ZIJN.
Bij de een zal het wat langer duren dan bij de ander, voordat het licht indaalt maar uiteindelijk zal het licht door iedereen ontvangen kunnen worden. Het moment van ieders eigen keuze voor het licht zal de tijdsduur bepalen die ze nodig hebben om zover te komen. En dat iedereen zijn eigen tijd nodig heeft is het recht omdat de mens een wezen is met een vrije keuze en een vrije wil. Lichtwerker zijn is vooral geduld hebben en dat is geen eenvoudige taak. Lichtwerkers weten dat anderen nog niet zover ontwikkeld zijn, nog onbewust zijn van hun Werkelijke Zelf en in die zin kunnen lichtwerkers niemand met de vinger wijzen of veroordelen. Lichtwerkers gaan met geduld en wijsheid verder. De weg van onthechting aan is een weg van pure dienstbaarheid aan het groter geheel.
Op die manier zal er meer licht en liefde gaan stromen waardoor ons gedrag ten goede zal veranderen, we zullen vanuit die belichting onze medemensen in een heel ander en nieuw daglicht benaderen nl als zusters en broeders, gelijkwaardig.

Dit is nu de tijd dat we de nog zoveel gespeelde machtspelletjes erkennen als illusiespelletjes. Niemand heeft het recht om de macht over iemand op te eisen. De tijd van de grote opschoning en opruiming is volop aan de gang. Waar het ego nog steeds hoogtij viert, komt de afbraak ervan heel spoedig! We zullen allen afscheid moeten nemen van al deze oude paradigma’s en patronen die van onbewustheid het ego voedden.
Vanuit het donker van de illusie zijn we nu op weg naar het licht van ons Werkelijke Zelf en het Ware Leven.
Lichtwerkers en Spirit loodsen ons doorheen deze donkere fase. Na deze donkere fase wordt het in ons hart, onder de mensheid , lichter en lichter op aarde.
Laat ons herinneren dat we als ziel allemaal voortkomen uit één en dezelfde Bron van liefde en licht en dat deze Bron als zielekern nog steeds aanwezig is , in ieder van ons.
Herken jij jezelf in de omschrijving van lichtwerk en lichtwerker? Mooi! Want jij mag nu vanuit dit weten jouw lichtzaadjes inplanten bij alles – mens, dier, natuur- wat leeft.

Warme lichtgroet
Engelenmedium Mieke Box 45 Klik hier!!
www.miekecoigne.com