Wat laat jij allemaal los? Spirituele groei gaat gepaard met het opruimen en loslaten van ballast en dat we nog voor de rest van de komende maanden kansen krijgen hiermee aan de slag te gaan, zal ervoor zorgen dat we met een lichter gevoel 2018 in kunnen stappen.

Stel je eens voor dat je met een rugzak vol stenen en twee koffers met oud ijzer moet rondlopen. Niet gemakkelijk.
Ik geloof dat iedereen die rugzak en die zware koffers zou leegmaken, niet? Je zou hier niet al te lang mee rondlopen.
Op materieel gebied zijn we het er snel mee eens.
Op psychisch vlak daarentegen lijkt het wel of mensen hier minder over nadenken, er minder mee bezig zijn. En toch weegt geestelijke ballast vaak veel zwaarder dan de allerzwaarste reiskoffer. Geestelijke ballast kan je toekomst behoorlijk hypothekeren. Wat je je hele leven meedraagt, raak je niet zomaar ineens kwijt. Vaak ben je al zo gewoon die ballast met je mee te dragen dat je je er niet eens nog bewust van bent, dat dit de oorzaak is van ongewenste situaties. De belangrijkste soorten ballast omvatten de volgende elementen:
– Vooroordelen : ervaringen uit het verleden die je dwarsbomen open te staan voor nieuwe ervaringen, vb je hebt een negatieve ervaring met een therapeut die je vertrouwen misbruikt heeft. Vanuit zelfs een éénmalige negatieve ervaring heb je besloten nooit meer een therapeut te consulteren, ze zijn niet te vertrouwen en maken misbruik van jouw hulpbehoevendheid…hierdoor ontstaat het fenomeen van generalisatie.
– Overtuigingen: beperkende meningen en gedachten over hoe jij, anderen of de wereld in elkaar steekt. Je houdt halsstarrig vast aan die overtuigingen. Het is de waarheid…zelfs in het taalgebruik is dit heel duidelijk herkenbaar.
– Wrok – en wraakgevoelens: die vaak geprojecteerd en geventileerd worden op mensen die je niets in de weg hebben gelegd, reacties door door woede beïnvloed worden en elke keer opnieuw dieperliggende spanningen en onaangename gevoelens aan de oppervlakte brengen.
– Gewoonten: gedachtenpatronen, gevoels- en gedragswijzen die we al zo vaak hebben herhaald ( door het proces van verinnerlijking of interiorisatie) dat we er niets eens meer bij stilstaan iets op een andere manier te belichten, op een andere manier te doen, ook al zijn ze niet constructief en efficiënt.
Al deze zaken zijn zware stenen in de rugzak; je bereikt vrede in jezelf als je jezelf bevrijdt van al die overtollige ballast en natuurlijk is dit gemakkelijker gezegd dan gedaan.
Waar begin je? Hoe doe je dit? Eén ding is wel zeker: door erover te denken, schiet je niet veel op, maar het is zeker een eerste stap. Je denkt erover na, je realiseert je dat je je leven laat hypothekeren door het verleden.
Misschien besef je dat al die vastgeroeste overtuigingen, de wrok- en wraakgevoelens tegenover de mensen die je vertrouwen hebben geschaad of negatieve gewoonten beter kan loslaten. Wist je dat al die ervaringen en mensen door het vast te houden aan jou vastplakken? ( en omgekeerd) . Je krijgt hen niet zomaar van je los, ook al weet je heel goed dat ze je geen deugd doen, niets bijdragen om je gelukkig te voelen en spiritueel te groeien.

Als je inziet dat je het op veel vlakken moeilijk vindt om los te laten, kan je een gesprek aangaan met jezelf…waarom hou je die wrok- en wraakgevoelens op een dieper niveau vast vb. Je komt er vrij snel achter wat je diepere motieven zijn om alles ‘ vast te houden ‘, ook al zijn die motieven niet goed voor jouw hoogste goed ( en je gezondheid).

Misschien weet je dat er behalve gedachten en gevoelens nog dingen zijn die je leven soms zwaar maakt, onderschat het effect ervan niet op je lichaam. Je bestaat niet enkel uit je psyche, je gevoelens, je emoties, je ervaart en voelt alles in je lichaam en wat in je lichaam gebeurt, kan je niet zomaar kwijt.
Bijzonder dat er zoveel geld wordt uitgegeven aan verzorgingsproducten, om er aantrekkelijk uit te zien, rimpeltjes worden weggewerkt, botox-kuurtjes een vast onderdeel uitmaken om de sporen van pijn en verdriet weg te werken, lipo-sucties de verdedigingsgslagen ( vooral rond de romp en buik ) om niet teveel meer te moeten voelen wegzuigt, de sporen ertussendoor gaande van anorexia tot boulimie. Eén ding wordt over het hoofd gezien, de vastgehouden ballast van het verleden wordt onderschat en vraagt om bevrijding.

Hoelang nog kies jij ervoor de ballast met je mee te torsen?
In eerste instantie vindt het loslaten plaats via je lichaam. Het contact met het lichaam staat vaak veraf onze gewaarwording.
Vraag je aan iemand waar precies pijn wordt gevoeld…worden soms vage antwoorden gegeven, een beetje hier, of neen, daar…zucht- ik weet niet waar ik precies die pijn voel.

Lichamelijke spanningen zijn het gevolg van belastende patronen uit het verleden- ongeacht hoe lang geleden deze ontstaan zijn. Hoe meer je vastgeroeste patronen loslaat, hoe meer ontspanning, hoe meer verbinding en contact met je lichaam én geest.
Ruim het puin van het verleden op, zodat je dàt leven kan leiden zoals jij graag wil. Spiritualiteit op aarde ervaren, vraagt net om die zorgzame aandacht op velerlei gebieden. Op het puin van het verleden kan je onmogelijk je toekomst bouwen…het is los-zand, zonder basis, zonder fundament en die basis, dat fundament ligt helemaal in jezelf.

Liefs
Engelenmedium Mieke Box 45  Klik hier!
www.miekecoigne.com